ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA OSIJEKA

Centar tehničke kulture Osijek

Organizira radionice i programe izvanškolskih tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Osijeka. Radionice su namijenjene zainteresiranim i darovitim učenicima koji se žele u slobodno vrijeme hobistički baviti različitim tehničkim aktivnostima te se na taj način afirmirati i potvrditi svoj talent za tehniku, te učenicima koji se žele pripremati za natjecanje u predmetu Tehnička kultura u osnovnoj školi. Hobističke radionice - namijenjene su učenicima koji vole tehniku i nije im prvenstveni cilj sudjelovanje u Programu natjecanja tehničke kulture.

Radionice su namijenjene
- učenicima osnovnih i srednjih škola
- sadržaji su primjereni predznanju i uzrastu učenika,
- održavaju se subotom u DOMU TEHNIKE, Trg J. Križanića 1 (TVRĐA),
- traju 70 sati,
- priznaju se u školi kao izvanškolska tehnička aktivnost,
- počinju u rujnu tekuće godine, a završavaju u lipnju iduće godine,
- cijena koju snosi roditelj je 520 kuna (PLATIVO U 4 RATE), a prvi obrok se plaća prilikom upisa,
UPUTE ZA PLAĆANJE INTERNET BANKARSTVOM
- učenici koji se upišu u programe PRIPREMA ZA NATJECANJE preko škole RADIONICA JE BESPLATNA.
SUGLASNOST RODITELJA ZA SNIMANJE I FOTOGRAFIRANJE

Dodatne obavijesti možete dobiti u tajništvu Centra u Domu tehnike Osijek, na telefon 031/212-677 ili upitom na e-mail dom-tehnike@tehnika-osijek.hr.

ONLINE PRIJAVNICA

POPIS RADIONICA SA RAZREDIMA, SATNICOM I UČIONICOM

INFORMATIKA (LOGO) 1. - 6. razred
Voditeljica: Tihana Ferić, mag.psych.
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 6. razreda OŠ. Na radionici učenici će upoznati programski jezik LOGO, pojedinačne programe paketa Microsoft Office te kako na siguran način koristi internet i elektronsku poštu. Zainteresirani učenici 5. i 6. razreda mogu pristupiti natjecanju iz programskog jezika LOGO.

INFORMATIKA PROGRAMERI 5. - 8. razred i srednja škola
Voditelj: Ivica Rumora, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Na radionici učenici će upoznati programski jezik Python. Cilj radionice je razviti sistemski pristup pri rješavanju problema i algoritamski način razmišljanja koji omogućava razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih programskih rješenja uz primjenu u raznim područjima života i rada. Zainteresirani učenici mogu pristupiti natjecanju iz programskog jezika Python.

RASTAVI – SASTAVI RAČUNALO 1. – 8. razred
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Kabinet 2, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici će rastavljati i sastavljati računala pri čemu će naglasak biti na razlikovanju dijelova te pravilnom rukovanju računalom i njegovim sastavnim dijelovima. Učenici koriste stara i neispravna računala na kojima detektiraju ispravne i neispravne dijelove te sastavljaju nova ispravna računala na koja instaliraju operativni sustav i različite programe.

AUTOMATIKA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Danijel Rakić
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 11:45 - 13:15
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Cilj radionice je približiti učenicima pojam mikroupravljača, osnova programiranja i elektronike. Učenici će samostalno čitati elektroničke sheme, razlikovati vrste i načine rada senzora, koristiti osnovnu sintaksu programskog jezika C te se pravilno služiti funkcijama ugrađenim u Arduino compiler. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Automatika te mogu sudjelovati sa izrađenim radovima na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

ELEKTROTEHNIKA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Tomislav Vdovjak, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 10, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Cilj radionice je projektirati, izraditi i održavati električnu instalaciju i mrežu primjenom zakona elektrotehnike. Učenici primjenjuju temeljne fizikalne zakone na jednostavne strujne krugove, odabiru i spajaju elemente prema postojećoj shemi, mjere električne veličine na elementima strujnog kruga, izrađuju električnu shemu, projektiraju jednostavne električne instalacije prema zadanim parametrima. Nakon završene cjelogodišnje radionice elektrotehnike učenici nastavljaju usavršavanje u radionici elektronike. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Elektrotehnika, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

ELEKTRONIKA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelji: Danijel Eskeričić, mag.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 10, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici projektiraju, izrađuju i dokumentiraju jednostavne elektroničke i digitalne sklopove i uređaje prema zadanim parametrima. Samostalno izrađuju elektroničke sklopove i implementiraju ih u sustav, mjere električne veličine na pripadajućim elektroničkim elementima, mijenjaju, ugrađuju, popravljaju i održavaju elektroničke elemente i sklopove te izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Elektronika, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

MAKETARSTVO GRADITELJSTVO 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Katarina Tomić, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 6, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici upoznaju različite vrste materijale i specifičnosti njihove obrade. U radu koriste Unimat basic strojeve, šperploču, ljepilo za drvo i alate za obradu drveta te izrađuju makete. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Graditeljstvo i kategoriji Maketarstvo i modelarstvo, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

MAKETARSTVO - IZRADA DRVENIH PREDMETA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Katarina Tomić, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 6, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici upoznaju različite vrste materijale i specifičnosti njihove obrade. U radu koriste Unimat basic strojeve, šperploču, ljepilo za drvo i alate za obradu drveta te izrađuju makete. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

ASTRONOMIJA 5. -8. razred i srednja škola
Voditelj: Zoran Svoren, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 7, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici na radionici prepoznaju objekte na nebu, upoznaju se sa nastankom i evolucijom svemira, osnovama astronomskih pojava i povijesti astronomije. U radu koristimo dvije vrste teleskopa u svrhu promatranja u određenim vremenskim terminima ovisno o dobu godine i vremenskim uvjetima. Učenici vrše razna astronomska mjerenja kao što su Wolfow broj, određivanje zemljopisne dužine i širine, promatranja Sunca i Mjeseca, planeta i zvijezda. Zainteresirani učenici mogu pristupiti natjecanju iz Astronomije.

ROBOTIKA POČETNICI 4. – 8. razred
Voditelj: mr.sc. Mirko Mesić, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Na radionici učenici sastavljaju trodimenzionalne objekte iz zadanih nacrta modela kompleta Universal. Kroz prepoznavanje dijelova, primjenu i strateško razmišljanje sastavljaju kosinu, kotač, polugu, kardanski i zupčani remen, lančani, tarni i pužni prijenos te zubnu letvu. Nakon završene cjelogodišnje radionice učenici mogu prijeći na slijedeći stupanj robotike u radionicu robotika konstruktorstvo.

ROBOTIKA KONSTRUKTORSTVO 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: mr.sc. Mirko Mesić, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji su završili cjelogodišnju radionicu robotika početnici. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje, samostalno čitaju elektroničke sheme, razlikuju osnovne vrste i načine rada senzora, barataju osnovnom sintaksom programskog jezika RoboPro te izrađuju praktičan rad kao npr. Semafor, signalna svjetla i dr. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika H program, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

ROBOTIKA NAPREDNI 7. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: mr.sc. Mirko Mesić, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 11:45 - 13:15
Radionica je namijenjena učenicima od 7. do 8. razreda OŠ koji su završili cjelogodišnju radionicu robotika konstruktorstvo. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje kako bi mogli samostalno čitati elektroničku shemu, razlikovati vrste i načine rada senzora, baratati osnovnom sintaksom programa RoboPro i pravilno se služiti funkcijama. Polaznici koriste računala, Interface Fisher Technik i razne elektroničke komponente i senzore, te sastavljaju robotska kolica. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika P program, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

AUTOMODELARSTVO 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Ivica Frajt
Kabinet i satnica: Kabinet 7, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Na radionici učenici sastavljaju automodele, proučavaju sheme, programiraju regulatore brzine, ugrađuju i podešavaju prijemnike i predajnike upravljačke stanice. Na radionici se provode vježbe rada sa lemilicom i korištenje modelarskih alata i oprema za programiranje te vožnja Elektro automodela mjerila 1:10, benzinskih modela Buggy mjerila 1:5. Zainteresirani učenici mogu natjecati na Prvenstvu Hrvatske u Automodelarstvu.

KONSTRUKTORSTVO POČETNICI 1. – 4. razred
Voditelj: Vjekoslav Jakopović, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 19, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda OŠ. Učenici izrađuju EITECH konstrukcije, proučavaju shemu izrade, razlikuju vrste i način primjene alata te izrađuju modele koji nisu predviđeni u shemama. U početnom stupnju koriste se plastični elementi, vijci i matice nakon čega prelaze na kutije sa metalnim elementima. Sa izrađenim radovima učenici mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

SASTAVLJANJE I PROGRAMIRANJE LEGO MODELA 1. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Mala dvorana 2. kat, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda OŠ i srednjoškolcima. Na radionici se sastavljaju jednostavni i složeni Lego technik modeli te sastavljaju i programiraju Lego Mindstorm roboti.

FILM VIDEO 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Aleksandar Muharemović
Kabinet i satnica: Kabinet 20, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici proučavaju tehnike foto i video snimanja, bave se kompozicijom kadra, likovnim komponentama kompozicije, pozicijom kamere, pokretom u kadru, korištenjem stativa u snimanju, snimanje video kamerom, pokretom kamere, karakteristikama korištenja objektiva. Učenici upoznaju osnove filmske montaže na računalu. Učenici definiraju ideju, razrađuju scenarij, vrše pripremu za snimanje, snimaju i montiraju filmove. Zainteresirani učenici mogu radove predstaviti na brojnim revijama i festivalima u zemlji i inozemstvu.

ANIMIRANI FILM 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Nataša Dorić, mag.oec.
Kabinet i satnica: Kabinet 16, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici razrađuju ideju, kratak sadržaj filma, izrađuju knjigu snimanja odnosno prezentiraju scenarij u crtežima. U svom radu koriste animacijske stolove, pribor za crtanje, papir, olovke, kolaž, pijesak, plastelin, tkaninu, kamen. Gotove crteže snimaju kamerom ili fotoaparatom. U programu za obradu slike i crteže pripremaju za montažu te prikupljaju šumove i tonove. Nakon svih izvršenih priprema radi se proces montaže i finalizacije animiranog filma. Zainteresirani učenici mogu radove predstaviti na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu.

ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO 1. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Antun Šikić
Kabinet i satnica: Kabinet 5, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici izrađuju dvoranske modele kategorije F1N koji se startaju pomoću pračkice raspona krila 150 mm i težine su između 0,7-1,2 grama. Nakon završetka cjelogodišnje radionice učenici se uključuju u školu letenja modelima na daljinsko upravljane, a kada ju savladaju također se uključuju u natjecateljski dio. Zainteresirani učenici mogu se natjecati diljem Hrvatske i u inozemstvu: Slovenija, Mađarska, Srbija.

ORIJENTACIJA I KOMUNIKACIJA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Tomislav Pandurić, mag.educ.phys. et inf.
Kabinet i satnica: Kabinet 18, 08:15 - 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici se upoznaju sa načinima orijentacije u prirodi korištenjem kompasa, zemljovida i skica terena. Upoznaju se sa osnovama komunikacije na civilnom bandu pomoću PMR stanica i međunarodnih tablica sricanja. Učenici rješavaju tehničke zadatke lemljenja koaksijalnog kabla i konektora. Učenici se upoznaju sa radiogoniometrijom, rukovanjem sa prijemnikom, određivanje smjerova emitiranja predajnika, kretanje k cilju, korištenje prigušivača signala, utvrđivanje mikro lokacije, osnova GPS sustava. U drugom polugodištu učenici se upoznaju sa 3D printerom, dizajniranjem i pripremom predmeta za printanje te mjerenjima u elektrotehnici.

FOTOGRAFIJA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Željka Martinović, dipl.uč.rn.
Kabinet i satnica: Kabinet 9, 10:00 - 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici upoznaju digitalne fotoaparate i osnove fotografiranja. U radu proučavaju vrste kadrova, planova i kutova snimanja, uočavaju i razumiju prirodu svjetla i vrste rasvjete u fotografiji. Fotografiraju reportažnu, portretnu, pejzažnu, reklamnu i modnu fotografiju. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Fotografija te mogu svoje fotografije prijaviti na ostale izložbe fotografija koji su otvoreni tijekom školske godine.

SASTAVLJANJE I PROGRAMIRANJE LEGO MODELA 1. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Mala dvorana 2. kat, 11:45 - 13:15
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda OŠ i srednjoškolcima. Na radionici se sastavljaju jednostavni i složeni Lego technik modeli te sastavljaju i programiraju Lego Mindstorm roboti.

SASTANAK učenika i voditelja radionica održava se zadnju subotu u rujnu u velikoj dvorani Doma tehnike, u 10:00 sati.

Pogledajte PLAKAT

Pratite nas na Facebooku