ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA OSIJEKA

LJETNI KAMP TEHNIKE ORAHOVICA

Ljetni kamp tehnike Orahovica održati će se od 18.6.2017. do 25.6.2017. u odmaralištu Crvenog križa Merkur, Orahovica.

Cijena programa: 1.200,00 KN PLATIVO NA 3 RATE (U cijenu uračunat je smještaj, prehrana i sudjelovanje u svim radionicama)
Prijave do 30.5.2017. na telefon: 212-677
DOM TEHNIKE, TRG J. KRIŽANIĆA 1
e-mail: DOM-TEHNIKE@TEHNIKA-OSIJEK.HR
ONLINE PRIJAVNICA, Pogledaj plakat

Radionice:
ELEKTRIČNA MJERENJA U ELEKTRONICI
RADIO ORIJENTACIJA I KOMUNIKACIJA
MALA ŠKOLA RONJENJA
SPAŠAVANJE NA VODI
AUTOMATIKA
3D PRINTANJE
IZRADA KLIZAČA
ŠKOLA LETENJA DRONOVIMA
MAKETARSTVO - IZRADA DRVENIH PREDMETA  

ELEKTRIČNA MJERENJA U ELEKTRONICI
- upoznaj osnovne elemente i sklopove u elektronici, izradi proračune struje, napona, otpora, snage, upoznaj analogne i digitalne mjerne instrumente i sheme spajanja, osnove tehnike lemljenja, sastavljanje elektroničkog sklopa pomoću lemljenja.
Organizator: Radioklub Osijek
 
RADIO ORIJENTACIJA I KOMUNIKACIJA
- upoznaj osnove rada i rukovanja radio uređajima, komuniciraj s radioamaterima iz svijeta, nauči više o antenskim sustavima i vrstama radiouređaja. Što je radio orijentacija u prirodi, kako pomoću radioprijemnika pronaći skriveni predajnik, koristeći kartu odredi smjer kretanja, upoznaj osnove GPS sustava.
Organizator: Radioklub Osijek
 
MALA ŠKOLA RONJENJA
- što je ronjenje, koje su mjere sigurnosti u ronjenju, upoznaj  ronilačku opremu, edukativni filmovi, nauči  tehnike ronjenja. Praktični dio - ronjenje u bazenu.
Organizator: Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa"
 
SPAŠAVANJE NA VODI
- upoznaj tehnike spašavanja na vodi, nauči kako pomoći unesrećenom. Praktični dio - ronjenje i prikaz spašavanja unesrećenog u bazenu.
Organizator: Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa"

3D MODELIRANJE I PRINTANJE 
- nauči osnove 3D modeliranja, upoznaj razne načine i programe za 3D modeliranje, upoznaj 3D printer i način rada 3D printera, izradi i isprintaj 3D model.
Organizator: Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka
 
MAKETARSTVO IZRADA DRVENIH PREDMETA
- pomoću UNIMAT 1 Basic stroja izradi drveni predmet od komada šperploče. Reži,  buši, brusi i lijepi šperploču. Oboji drveni predmet.
Organizator: Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka
 
AUTOMATIKA
- upoznaj mikroupravljače, osnove programiranja i elektronike. Samostalno čitaj elektroničke sheme, razlikuj vrste i načine rada senzora, koristiti osnovnu sintaksu programskog jezika C te se pravilno služiti funkcijama ugrađenim u Arduino compiler.
Organizator: Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka

ŠKOLA LETENJA DRONOVIMA
- upoznaj dronove, upravljaj, treniraj i sudjeluj u natjecanju
 Organizator: Aeroklub Osijek

IZRADA KLIZAČA
- izradi zrakoplovne modele SIKI-13 i F1N-150, upoznaj pravila natjecanja, treniraj i sudjeluj u natjecanju
 Organizator: Aeroklub Osijek